Regler för bowling är inte komplicerade utan är både logiska och lätta att lära sig. Givetvis har spelet några regler och riktlinjer som spelare ska följa och respektera. Däremot är många av reglerna ganska självklara medan andra regler är mer relevanta för dem som tävlar i bowling eller för den som planerar att bygga en bowlingbana.

Den mest självklara regeln är att det inte är tillåtet för spelaren att göra övertramp vid kastet. Många bowlingbanor har idag en sensor vid övertrampslinjer som ger en signal när det är fråga om ett övertramp. Fördelen med detta är att det inte behöver ifrågasättas om det var övertramp eller inte eftersom avgörandet sköts via sensorn. Detta är viktigt eftersom den som gjort övertrampet förlorar alla poäng och turen går vidare till nästföljande spelare.

Det är faktiskt tillåtet att spela med båda händer under samma match. En spelare kan bland annat börja sitt spel med den vänstra handen och sedan fortsätta spela med den högra handen. Det är också tillåtet att bowla med den så kallade ‘dubbelhands-fattningen’. När man spelar med denna fattning innebär det att spelaren håller sitt klot med bägge händerna men har endast 2 fingrar i klotets hål. Däremot används inte tum-hålet vid en tvåhandsfattning.

Vikten på käglorna får endast vara från 1 417 gram upp till 1 644 gram. Distansen från första käglan till övertrampslinjen eller svarta linjen måste vara 18,29 meter, plus minus tretton millimeter.

Bredden på bana och rännor måste sammanlagt vara 1 524 millimeter och max 1 530 millimeter.

Vikten på ett bowlingklot är maximalt 7 257 gram och får inte ha mer än tolv hål. Ansatsbanan ska vara minst 4,57 meter lång, plan och helt utan hinder.

Det finns fler regler att läsa om i den ‘Blå Boken’, som är bowlingens regelbok. På Svenska Bowlingförbundets hemsida, under Föreningsvillkor, finns denna bok tillgänglig i digital form. Svenska bowlingförbundet följer World bowling Rules.

För spelare som är klara samtidigt att börja spela har personen till höger förtur. Det finns dock vissa undantag till denna regel.

Kliv helt av ansatsen efter varje kast eftersom man annars riskerar att störa andra spelare på banorna intill.

Uppträd inte osportsligt genom att till exempel sparka i klot-returen, svära, vråla eller liknande beteende som stör andra spelare.

Respekterar andra spelares utrustning genom att lämna den ifred. Det är inte tillåtet att använda andra spelares utrustning utan lov.

Bowling är en rolig, spännande och fantastisk sport som alla kan spela oavsett ålder och kön. Därför är det viktigt att uppträda sportsligt för allas trevnad.

Divi