Att räkna poäng kan tyckas komplicerat när det kommer till bowling men det är inte särskilt svårt. Det finns även de som tycker att det är onödigt att räkna poäng eftersom detta hanteras av datorer. En viktig orsak är för att medlemmar av en klubb som spelar exempelvis seriematcher eller tävlingar även ska ha protokollet på papper. Det räcker alltså inte att enbart ha protokoll i datorn i tävlingssammanhang.

Varje serie har tio rutor. Spelaren får två försök på sig, per ruta, att försöka träffa de tio käglorna med klotet. Den som har skickligheten eller turen att träffa alla tio käglor i sitt första kast har lyckats med konsten att få en strike som markeras med ett X i protokollet. Efter en strike är det nästa spelares tur att kasta. Om man inte lyckas få en strike utan det finns någon eller några käglor fortfarande stående får spelaren ytterligare ett försök. Den som lyckas slå ner resterande käglor i det andra kastet får en spärr, vilket skrivs som ett snedstreck i protokollet.

Käglorna är vardera värda 1 poäng men spelare får en bonus vid strike och spärr.

Om en spelare till exempel träffar och slår ner fem käglor i första kastet och slår sedan ner tre käglor i det andra kastet kommer han eller hon få totalt åtta poäng i den första rutan.

I nästa ruta och kast kan spelaren lyckas träffa sju käglor men även de tre resterande käglorna i det andra kastet, vilket innebär att spelaren slagit en ’Spärr’. För detta kommer spelaren att få en bonus, vilket är 10 poäng (de tio käglorna) plus värdet på käglorna i nästa kast. Om spelaren i sin nästa ruta och kast lyckas med en Strike, alltså slå ner alla käglorna i första kastet, kommer spelaren att få höga poäng. Spärren i den tidigare rutan var värd tio poäng som adderas ihop med poängen i det nästföljande kastet vilket var tio poäng för en strike som ger totalt tjugo poäng.

Spelaren kommer givetvis att få en bonus för sin strike värd tio poäng i ruta tre och kommer att får lägga till de poäng som han eller hon får i sina nästkommande två kast. Om spelaren slår ner åtta käglor men missar de resterande två käglorna i det andra kastet kommer poängen för strike i ruta tre bli arton poäng.

Kom ihåg att alla rutor kommer att summeras i rutorna på den nedre raden, vilket innebär att summan för ruta ett och ruta två blir 28 poäng.

Om en spelare gör ett övertramp, det vill säga går över den svarta linjen som markerar slutet på ansatsen, hörs en signal och kastet kommer att markeras som ett F i protokollet oavsett antal käglor som fälls.

Divi