Under antiken tillverkade man bollar av lädermaterial som bundits samman med snöre och stoppades med skalen från korn. Man har även funnit bollar som tillverkats av porslin där man kunnat anta att dessa rullats på marken på grund av deras vikt och storlek. Olika former av bowlingspel sades vara en uppfinning från Lydianerna enligt historiken Herodotus från antika Grekland.

Under det Romerska imperiet, för ungefär 2000 år sedan, spelades ett spel av romerska legionärer där man rullade ett stenobjekt så nära som möjligt andra föremål av sten. Detta spel utvecklades med tiden till det italienska spelet Boccia som är en form av utomhus bowling. Genom arkeologi, konst och antika historiebeskrivningar är det bevisat att människor spelat olika former och varianter av bowling i alla tider och världen över.

William Pehle var en historiker från Tyskland som menade att bowling tog sin början i Tyskland runt trehundra e. Kr. Det var ett spel som utövades av munkar och käglorna, även kallade keglar, som representerade olika frestelser och synder. Munkarna rullade sedan stenar för att slå ner käglorna och därmed symboliskt erövra den synd eller frestelse som käglan representerade. Namnet ’kegling’ används fortfarande idag som en annan term för bowling.

Martin Luther, som var ledande för reformationen under slutet av 1400-talet och början av 1500-talet, fastställde antalet käglor i bowlingspelet till nio stycken. Tidigare kunde antal käglor variera från tre stycken och ända upp till sjutton käglor. Luther hade en bowlingbana vid sitt hem så att hans barn kunde spela men även Luther själv spelade bowling emellanåt.

I Southampton i England finns världens äldsta bowlingbana som påstås att ha använts fortlöpande ända sedan 1299. Men bowling var inte problemfritt i England och till exempel kung Edward III var nödgad att förbjuda spelet år 1366 eftersom hans trupper föredrog att spela bowling framför att träna bågskytte. Men även kungligheter, t.ex. kung Henry VIII, tyckte om bowling. Kung Henry förbjöd de lägre klasserna att spela bowling och ålade privata ägare till bowlingbanor att betala en avgift på hundra pund, vilket var en stor summa pengar på den tiden, för att begränsa spelet till de rika.

En av världens mest berömda bowlinghistorier var ett spel med den engelska vice amiralen Sir Frances Drake som den 18 juli 1588, under ett spel, meddelades att den Spanska Armadan närmade sig. Sir Frances fortsatte trots detta att spela och sade ’vi har fortfarande tid att avsluta spelet samt slå spanjorerna med’. Sir Frances förlorade spelet men vann kriget.

Divi