Det är roligt att bowla. En trevlig hobby för både inbitna bowlare och för personer som bara vill göra något annorlunda för en kväll. Använd kundundersökningar för att få fler besökare till bowlinghallen.

Gör kundundersökningar med smarta enkätverktyg

Det spelar ingen roll vilka slags verksamhet som du håller på med så är det smart att ta reda på vad folk verkligen tycker. Om du driver en bowlinghall och vill få fler besökare bör du börja göra enkäter för att utveckla verksamheten på rätt sätt. Du bör helst både få inbitna bowlare och personer som aldrig satt sin fot på en bowlingbana att svara på enkäten. För att få bra svar på dina undersökningar måste du skapa snygga och professionella enkäter som folk verkligen vill svara på. Hur din undersökning ser ut påverkar både om de bryr sig om att svara, men också hur lång tid de lägger på själva svaren. Det absolut smartaste är att göra kundundersökningar online. Då kan personerna svara på frågorna i lugn och ro. Gå in på Ungapped och testa gratis deras enkätverktyg som hjälper dig att både skapa undersökningar och sedan analysera svaret. På Ungapped kan du också skicka ut sms-kampanjer och skriva väldesignade nyhetsbrev.

Så får du folk att svara

Det räcker inte med att bara skapa en undersökning. Du måste även få ut frågorna till nya och gamla besökare. Du kan börja med att skicka med undersökningen med nästa nyhetsbrev till bowlingklubbens medlemmar. Ett smart sätt att behålla bowlingintresset uppe.

De flesta bowlinghallar behöver fler medlemmar och besökare. Bowling är ju en rolig och lättsam sport där människor kan mötas över generationer och där alla kan delta. Ett sätt kan vara att lägga ut undersökningen på sociala medier och erbjuda bowling till rabatterat pris till alla som svarar på enkäten. Du kan också erbjuda på en gratis kaffe eller ha ett liknande erbjudande. Personerna som gör undersökningen bör få något reellt som har ett ekonomiskt värde för dem.

Rätt slags undersökningar

De fina med att använda ett enkätverktyg är att du inte behöver bry dig om layout eller hur du bör lägga upp undersökningen. Programmet hjälpt dig med det. Däremot måste du skriva frågorna. Talesättet lyder: som du frågar får du svar. Det ligger mycket i det. När du skapar dina enkäter ska du först besluta dig för vad du verkligen behöver svar på. Konkreta frågor med konkreta svar: pris, öppettider, fika, mat, discokvällar, städning och om folk känner sig säkra och väl bemötta i lokalen. En undersökning bör heller inte vara för lång. Majoriteten av frågorna bör kunna besvaras med flervalsalternativ där de bara behöver “kryssa i” rätt svar. Det är smart att ha en sista fråga där de kan få skriva.

Divi