Bowling som spelas idag utvecklades i USA och är fortfarande en enormt populär sport i Amerika. Givetvis kan man även stoltsera med International Bowling Museum and Hall of Fame-museum som är världsunikt och finns i Arlington, Texas. Här kan man läsa om bowlingens historia både i världen och i USA. Detta museum tillhandahåller en lämplig lokal för bowlingens stora ‘Hall of Fame’. Förutom detta samlar och bevarar de föremål från bowlingens historia samt utför även en del forskning. En huvuduppgift är att göra museets samlingar och information tillgänglig för intresserade, även globalt, både i utbildnings och underhållningssyfte. Detta för att främja sporten och industrin till så många människor som möjligt. Kuratorn på museet har tre huvudområden att ombesörja, utställningar, samlingar som är tredimensionella samt bibliotek plus arkivsamlingar. Dessutom har kuratorn i uppgift att samla in, bevara, tolka och tillhandahålla föremål och material från bowlingens historia på alla nivåer. Det går bra att bli medlem för den som önskar och vid ett besök finns en butik med roliga och unika prylar som alla har anknytning till bowling. Bland annat säljer man vackra signerade käglor, Hall of Fame PBA Class of 2019 samt vackra inramade kort med bowling-legender.

Divi