Självklart kan denna oerhört populära sport utövas med rullstol och man kan använda både manuella rullstolar och elrullstolar. Här kan man spela och ha trevligt tillsammans med vänner och familj trots rullstolen, vilket ger kvalitetstid tillsammans.

Det finns dock några saker som man behöver veta innan man sätter igång. Både vanlig bowling och rullstolsbowling spelas i vanliga bowlinghallar så det behövs inte någon särskild eller anpassad anläggning för att kunna spela denna sport. På många bowlinghallar finns tillgång till hjälpmedel för rullstolsbundna som exempelvis en anpassad ränna.

För den som vill spela rullstolsbowling gäller samma poängsystem som i vanlig bowling och man behöver inte göra några justeringar. Däremot är det tillåtet för den som sitter i rullstol att ha en medhjälpare som kan hjälpa till med att placera klotet på rampen och placera klot vid övertrampslinjen. Efter det att klotet har placerats i en position får medhjälparen inte röra klotet utan måste flytta sig bort från både klot och bowlare före kast. Vid turneringar, där en bowlare kanske hamnar i någon typ av nödsituation, får man pausa spelet. Vid förlorad speltid får man upp till 30 minuter extra tid som kan tas igen senare. Det är inte tillåtet att stadga upp rullstolen överhuvud taget. Men för den som anser det nödvändigt att använda utrustning som anpassats för bowling går det att sända en begäran till dem som ansvarar för tävlingen.

Rullstolen måste stå stilla när spelaren släpper klotet och man får inte rulla fram mot banan. Det är inte heller tillåtet att skjuta sig framåt när spelaren släpper klotet.

Det krävs inte någon speciell utrustning eller tillbehör för att bowla. Man kan givetvis köpa anpassad utrustning som exempelvis gör det enklare att hålla i klotet, om och när det behövs.

Ett bra råd är att alltid kontakta bowlinghallen före ett besök med rullstol. De allra flesta bowlinghallarna idag är tillgängliga för rullstolsbundna men det kan finnas undantag. Det är alltid fördelaktigt att skaffa information om tillgänglighet innan.

Kom ihåg att det finns sjukdomar och handikapp som gör det väldigt svårt och till och med omöjligt att spela bowling. För den som drabbats av ryggproblem eller personer med dålig balans kan detta spel orsaka skador. Golvet är ganska halt och man kan lätt ramla och skada sig. För den med rullstol är det nästan alltid oproblematiskt eftersom majoriteten av bowlinghallarna är handikappanpassade.

Divi